Bilder från ett urval av utförda arbeten

Cistern, Stockholm
Cistern, Stockholm
loading...
Handikapp anpassad ramp
Handikapp anpassad ramp
Gringden på plats
Gringden på plats
Akademiska Sjukhuset Luftbro
Akademiska Sjukhuset Luftbro
Truckramp Aspholmen
Montage av Entre Palliativt Centrum
Montage av Skenor VHC
Verkstad Vaksala Eke
loading...
Stäket, räcken och handledare
Stäket, räcken och handledare
Konsoller till rör
Konsoller till rör
Akademiska Sjukhuset Luftbro
Akademiska Sjukhuset Luftbro
Montage av Räcken
Tillverkning, montage av Balkong i Villa
Postlösning Funbo
Färdiga monterad räcken
Konsoller
Verkstad Vaksala Eke
Trumman
Trumman
Akademiska Sjukhuset Luftbro
Akademiska Sjukhuset Luftbro
montage lampfäste
Tillverkning av HSQ Balkar
Tillverkning av HSQ Balkar
Montage av travers i Rosersberg
Tillverkning av gångbrygga
Båtkärra
Hovgården
VHC, Special stängning till uppvaktningsrum
Handgjorda Eldkorgar
Tröskel-plåt
Tillverkning verkstaden
Norrtälje Kraft station